Chưa được phân loại

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: …

CÁC LOẠI XE MÁY, THIẾT BỊ

STT Loại xe máy, thiết bị Số lượng Nước sản xuất Ghi chú I MÁY ĐÀO 1 KOMATSU PC-400 03 Nhật 1,25m3 2 KOMATSU PC-450 04 Nhật 2,03m3  II  MÁY ỦI 1 KOMATSU D85EX 02 Nhật 266 CV 2 KOMATSU D41P-4, D50P, D65 03 Nhật 108-142 CV  III  MÁY …

NĂNG LỰC CÁN BỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

  TT Trình độ Nghành nghề Số lượng I Cao học, Đại học                                                                           44 1           Xây dựng 10 2          Giao thông 8 3          Thủy lợi 8 4          Máy xây dựng 3 5          Điện + …