NĂNG LỰC CÁN BỘ CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

 

TT Trình độ Nghành nghề Số lượng
I Cao học, Đại học                                                                           44
1           Xây dựng 10
2          Giao thông 8
3          Thủy lợi 8
4          Máy xây dựng 3
5          Điện + Cơ khí 4
6          Kinh tế 4
7          Cử nhân tài chính-kế toán 4
8          Kỹ sư trắc địa 3
II Cao đẳng                                                                          12
1         Xây dựng 4
2         Giao thông 3
3         Thủy lợi 2
4         Trắc địa 3
III Công nhân kỹ thuật                                                                                        169
1         Thợ mộc công nghiệp 20
2         Thợ gia công cốt thép 20
3          Lái xe tải, Sơ mi romooc 10
4         Thợ vận hành máy đào 7
5         Thợ vận hành máy ủi 5
6         Công nhân xây dựng 50
7         Thợ vận hành máy xây dựng 10
8         Thợ khoan, nổ mìn 35
9         Thợ sửa chữa máy 6
10         Thợ điện dân dụng và CN+ Điện máy XD 6

 

Tổng số CBCNV :                                       225 người

Trong đó:       + Trình độ Thạc sĩ, kỹ sư:           44 người

                        +  Trình độ cao đẳng :                  12 người

                          + Công nhân kỹ thuật:                 169 người

Bài viết trước đó CÁC LOẠI XE MÁY, THIẾT BỊ
Bài viết sau đó SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY