DỰ ÁN CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN NAMSUM 1A

Thiết bị quan trắc thuỷ điện_Nam_Sum_1A: Cung cấp và hướng dẫn lắp đặt được thực hiện bởi Công ty cổ phần thiết bị quan trắc Địa kỹ thuật và Môi trường Việt Nam (VEGI.,JSC).