NHÀ XƯỞNG HƯNG YÊN

Nhà xưởng hưng yên với các nhà xưởng lớn, quy mô diện tích rộng rãi, với những công trình lớn kinh doanh thuận lợi.